OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Uvjete korištenja internetske trgovine Hidden Krk ovim dokumentom određuje Polo Line d.o.o. kao vlasnik internetske trgovine Hidden Krk. Ovaj dokument je namijenjen svim korisnicima ove internetske stranice i internetske trgovine i za svakog korisnika u nastavku dokumenta koristit će se standardizirani naziv KORISNIK. Turistička agencija Polo Line d.o.o. u nastavku dokumenta nazivat će se standardiziranim nazivom PRUŽATELJ USLUGE. Internetska stranica i istoimena internetska trgovina Hidden Krk u nastavku dokumenta nazivat će se standardiziranim nazivom INTERNETSKA TRGOVINA. S obzirom na to da PRUŽATELJ USLUGE (Polo Line d.o.o.) u ovoj INTERNETSKOJ TRGOVINI prodaje i vlastite i tuđe proizvode i usluge, u nastavku dokumenta će razlikovati strana koja prodaje uslugu putem INTERNETSKE TRGOVINE i provodi marketinške i prodajne aktivnosti i komunikaciju s KORISNICIMA od IZVRŠITELJA USLUGE.

IZVRŠITELJ USLUGE je standardizirani naziv koji će se koristiti za onu stranu koja izvršava uslugu na za to predviđenom mjestu i u za to predviđeno vrijeme. Izvršitelj usluge prisutan u internetskoj trgovini može biti ili pružatelj usluge ili partner pružatelja usluge. Pružatelj usluge će ujedno biti i izvršitelj u primjerima proizvoda i usluga u internetskoj trgovini koji su u vlasništvu pružatelja usluge. Partneri pružatelja usluge će biti izvršitelji usluge u primjerima kada pružatelj usluge u internetskoj trgovini nudi proizvode i usluge svojih partnera.

U nastavku dokumenta bit će i konkretno definirani svi službeni kanali komunikacije s pružateljem usluge i koristit će se standardizirani naziv SLUŽBENI KANALI KOMUNIKACIJE. Službena komunikacija može se odvijati bilo kojim od njih, osim ako je drugačije navedeno. U tim situacijama kada je drugačije navedeno, koristit će se pojedinačni specifični kanali i bit će jasno navedeni. Primjer: situacije kada korisnik šalje prigovore ili situacije kada je potreban pismeni trag, pa se telefonska komunikacija neće smatrati službenim kanalom komunikacije.

Potpunost, točnost i ažurnost informacija na internetskoj trgovini

U internetskoj trgovini korisnik može pronaći različite informacije relevantne za njezinu ponudu. To su informacije poput detaljnih opisa iskustava, detalji o opremi koja se koristi prilikom tih iskustava, detaljni opisi lokaliteta koja su obuhvaćena ponudom, informacije o dostupnosti i raspoloživosti svih iskustava, informacije o vođenju u slučajevima vođenih aranžmana, informacije o trajanju pojedinog iskustva, cijene i ostale informacije i uvjeti koji su važni i relevantni za prezentaciju, prodaju i izvršavanje bilo kojeg od ponuđenih proizvoda i usluga. Pružatelj usluge se kao vlasnik internetske trgovine obvezuje da će ažurirati, obnavljati i nadopunjavati sve relevantne informacije na stranici, osim u situacijama kada mu izvršitelj usluge ne uskrati te informacije ili ih učini nedostupnima.

Registracija u internetskoj trgovini

Prihvaćanje Uvjeta korištenja uvjet je za korištenje Internetske trgovine. Pružatelj usluge poziva korisnika da detaljno prouči Uvjete korištenja prije nego što ih prihvati.
Korisnik će po kupnji ili rezervaciji određene usluge u internetskoj trgovini imati priliku prihvatiti ili ne prihvatiti Uvjete korištenja koji će mu biti ponuđeni putem poveznice.

Jezik komunikacije

Jezik komunikacije u internetskoj trgovini je hrvatski književni jezik na hrvatskoj inačici stranice i engleski jezik na ostalim inačicama stranice.

Kanali komunikacije

Službeni kanali komunikacije Polo Line d.o.o. su službeni telefon 091 4856 240, službeni e-mail info@hiddenkrk.com, web obrasci (svi obrasci koji se nalaze unutar internetske trgovine na adresi www.hiddenkrk.com). Službenim kanalima komunikacije ne smatraju se obrasci na stranici za plaćanje. U nastavku dokumenta koristit će se naziv: službeni kanali komunikacije.

Dokument Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja propisuju pravila korištenja internetske trgovine. Uvjeti korištenja se odnose na njezine korisnike. Korištenjem internetske trgovine korisnici iskazuju suglasnost s Uvjetima korištenja i pristaju na korištenje internetske trgovine sukladno njezinim Uvjetima korištenja.

Pravo korištenja internetske trgovine kao osobno pravo korisnika nije moguće prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik ne smije prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti vlastite lozinke na mjestima gdje su one potrebne. Korisnik je upoznat s činjenicom da može doći do privremenog ili trajnog prekida korištenja stranice uslijed događaja koji su izvan kontrole pružatelja usluge.

Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, kao i Uvjete korištenja. Ipak, pružatelj usluge garantira da će korisniku sve što je dogovoreno ugovorom ili računom biti i isporučeno u dogovorenom obliku i uz dogovorene uvjete, a neovisno o promjenama u poslovanju pružatelja usluge ili njegovim Uvjetima korištenja.

Pružatelj usluge poziva sve korisnike koji su mlađi od 16 godina, korisnike koji nisu upoznati s Uvjetima korištenja internetske trgovine ili nisu suglasni s Uvjetima korištenja internetske trgovine da se suzdrže korištenja iste.

Pružatelj usluge se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu kod opreme korisnika prilikom korištenja ove internetske trgovine.

Intelektualno vlasništvo

Internetska trgovina je vlasništvo pružatelja usluge. Sav sadržaj koji se nalazi u internetskoj trgovini ekskluzivno je vlasništvo pružatelja usluge ili se koristi uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava. Riječ je o sadržaju zaštićenom autorskim pravom, žigom ili dizajnom. Svaki oblik ili pokušaj prijenosa, objavljivanja, distribuiranja, povezivanja, mijenjanja, redistribuiranja ili bilo kojeg drugog načina korištenja preuzetog materijala bez izričite pismene suglasnosti pružatelja usluge i nositelja autorskog prava je zabranjeno i smatrat će se povredom autorskih prava, prava žiga ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva. Korisnik ne smije u ovoj internetskoj trgovini činiti dostupnim za druge korisnike bilo kakav materijal koji podliježe bilo kojem obliku intelektualnog vlasništva, a da pritom nema izričito odobrenje nositelja tih prava.

KONTAKT PODACI:

Ova internetska trgovina vlasništvo je trgovačkog društva Polo Line d.o.o.
Tvrtka: Polo Line d.o.o poduzeće za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
OIB: 79071018205
ID (Matični broj Državnog zavoda za statistiku u skladu s NKD): 0130109
Skraćeni naziv tvrtke: Polo Line d.o.o
Adresa sjedišta: Stjepana Radića 5, Baška
Adresa poslovnice: Frankopanska ulica 36, Baška
Mjesto i poštanski broj: Baška, 51523
Adresa elektroničke pošte: info@hiddenkrk.com
Telefon: 0914856240
Radno vrijeme poslovnice: 09 - 20 h
Radno vrijeme korisničke podrške: 09 - 20 h
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Rijeci Broj: Tt-13/1055-9
Račun u: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
Broj računa: IBAN: HR5724020061100029733
Sjedište institucije kod koje se drži račun: Privredna banka d.d. Zagreb, Radnička cesta 50
Porezni broj: HR79071018205
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti
Članovi uprave društva: Ivan Polonijo
Matični broj (iz Trgovačkog suda): MBS 040037796

NAČINI PLAĆANJA

Online plaćanje

Plaćanje je moguće izvršiti online putem bankovne kartice.

Online sustav plaćanja u ovoj internetskoj trgovini je WS Pay. WS Pay na koji način nije uključen u ugovorni odnos između pružatelja usluge i korisnika koji može nastati putem internetske trgovine.

Nakon što ispuni formu za rezerviranje na internetskoj trgovini, korisnik biva preusmjeren na stranicu za provođenje procesa plaćanja. Sustav za plaćanje je virtualni POS sustav koji omogućuje online naplatu proizvoda i usluga putem najsuvremenijih sigurnosnih metoda te postupaka za zaštitu privatnih i autorizacijskih podataka, što potvrđuje i PCI DSS međunarodni standard. Moguće je plaćanje sljedećim karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Diners Club. Sva plaćanja bit će provedena u hrvatskim kunama.

Ostali načini plaćanja

U slučaju da korisnik ne plaća putem sustava za plaćanje u internetskoj trgovini, naplatu usluge moguće je provesti pomoću bankovne doznake ako korisnik nije fizički prisutan u poslovnici u trenutku ugovaranja, odnosno gotovinski ako je fizički prisutan u poslovnici u trenutku dogovaranja. Kartično plaćanje u poslovnici pružatelja usluge nije moguće.

Dinamika plaćanja

Kod svih načina plaćanja korisnik plaća 100% iznosa u trenutku ugovaranja rezervacije osim ako za pojedine usluge nije naveden drugačiji model naplate.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK) uključujući PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Na stranicama prilagođenim drugim jezičnim područjima, informativne su cijene navedene u stranoj valuti, ali prilikom plaćanja korisnik dobiva cijene izražene u kunama (HRK).

Cijene pojedinačnih ponuda (proizvoda i usluga) u internetskoj trgovini jednake su najnižoj redovnoj tržišnoj cijeni tog proizvoda ili usluge u usporedbi s vlastitim internetskim kanalom izvršitelja usluge. To znači da internetska trgovina prodaje proizvode i usluge po njihovim originalnim cijenama, jednakim onim cijenama koje je postavio izvršitelj usluge. Cijene na drugim kanalima mogu biti niže samo u izvanrednim situacijama poput posebnih pogodnosti, akcija i popusta. Ovo se očituje i u “best price guarantee” medalji koja je u internetskoj trgovini postavljena uz svaki proizvod za koji vrijedi ovaj odnos cijena.

Pružatelj usluge zadržava pravo slobodno i po svojoj odluci stavljati određene proizvode i usluge na akcijsku prodaju - prodaju po nižim prodajnim cijenama od uobičajenih.

Ti proizvodi bit će dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili kupcima određene skupine. U tim će slučajevima skupina biti točno i precizno opisana, a opis skupine bit će dostupan korisniku internetske trgovine. Akcijska prodaja uvijek će imati jasno i precizno komuniciran i javno dostupan popust, trajanje, ograničenja količine akcijske robe u slučaju postojanja istih i sve ostale za akcijsku prodaju relevantne informacije.

Pružatelj usluge neće primati nove narudžbe po uvjetima akcijske prodaje u slučaju isteka roka akcijske prodaje.

IZJAVA O SIGURNOSTI

Internetska trgovina svojim partnerom za web hosting svojim korisnicima pruža najvišu moguću razinu sigurnosti.

WS pay kao sustav za naplatu primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka.

Korisnici svoje podatke mogu unositi u samoj internetskoj trgovini zbog registracije, prijavljivanja ili postavljanja upita te na stranici plaćanja u svrhu provođenja transakcije.

Pružatelj usluge ovim putem izjavljuje kako će sve osobne podatke koristiti isključivo u svrhu realiziranja rezervacija, provedbe plaćanja, komuniciranja s korisnicima u svrhu realiziranja rezervacija i provedbe plaćanja, isporučivanja dogovorenog proizvoda ili usluge i s ciljem maksimalnog zadovoljstva korisnika. Profesionalnost osoblja, poslovna etika, organizacijska kultura i sigurna i napredna tehnologija pružatelja usluge podupirat će cilj odgovornog i pravednog korištenja osobnih podataka korisnika.

U slučaju korisnikove jasno izražene želje ili korisnikove privole, korisnika će se povremeno obavještavati o različitim promotivnim ponudama i akcijskim pogodnostima. U tim slučajevima će korisnik imati mogućnost upisati svoju adresu elektroničke pošte u različite vrste obrazaca u internetskoj trgovini, a komunikacija u tim obrascima će biti jasna, eksplicitna i jednoznačna i navodit će svrhu ustupanja adrese elektroničke pošte od strane korisnika. Osim mogućnosti da upiše adresu elektroničke pošte u obrasce čija je svrha jasno navedena, korisnik može izraziti i svoju privolu za primanjem promotivnih poruka kod obavljanja kupovine u internetskoj trgovini. U nekim situacijama tijekom procesa kupovanja korisniku će biti pružena mogućnost da počne primati promotivne poruke putem elektroničke pošte, što će on moći označiti kvačicom i time izraziti svoju privolu.

Korisnik će u svakom promotivnom materijalu koji primi elektroničkom poštom od pružatelja usluge imati mogućnost odjaviti se s liste primatelja promotivne pošte. Nadalje, korisnik u bilo kojem trenutku odjaviti, neovisno o pojedinoj elektroničkoj promotivnoj poruci. To može učiniti slanjem elektroničke poruke u kojoj daje do znanja da se želi odjaviti s liste. Taj zahtjev mora biti zatražen pismeno i to na adresu info@hiddenkrk.com.

Kada korisnici unose podatke za plaćanje, sigurnost plaćanja kreditnim karticama garantira im WS pay kao sustav online plaćanja. Sustav online plaćanja omogućuje online naplatu proizvoda i usluga putem najsuvremenijih sigurnosnih metoda te postupaka za zaštitu privatnih i autorizacijskih podataka, što potvrđuje i certifikat Payment Card Industry Data Security Standard. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Na stranici plaćanja vidljivost autorizacijskih podataka tijekom njihovog upisivanja vidljiva je samo korisniku. Nakon uspješno provedenog procesa plaćanja ti se podaci brišu iz sustava online plaćanja.

Uz osobne i bankovne podatke, ova internetska trgovina koristi i log datoteke poput IP adresa, veza (linkova) s drugim internetskim stranicama, kolačića i slično. Nijedan od navedenih elemenata ne vezuje se uz pojedinačnog korisnika ili njegov identitet, već se koristi u svrhu kontinuiranog unapređivanja internetske trgovine prema najsuvremenijim svjetskim i tržišnim standardima.

Ova internetska trgovina sadrži i veze (linkove) na druge internetske stranice partnera internetske trgovine Hidden Krk i “majčinske” agencije Polo Line. Ovi uvjeti korištenja odnose se i vrijede samo za ovu internetsku trgovinu (Hidden Krk).

Informacije o transakcijama, bankovnim računima i karticama razmjenjuju se kroz sustav između pružatelja usluge online plaćanja i korisnika (naručitelj usluge). Ti podaci su vidljivi samo pružatelju usluge online plaćanja i oni se ne daju na uvid trećim stranama, niti se trajno pohranjuju.

Zaštita sigurnosti podataka korisnika vrijedi trajno.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Pružatelj usluge se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Polo Line d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Kao i za sigurnost, pružatelj usluge svojom organizacijskom kulturom, poštivanjem poslovne i etike općenito, edukacijom svojih zaposlenika i poštivanjem jasnih pravila u poduzeću garantira korisnicima kako njihove podatke neće koristiti u svrhe različite od navedenih u ovom dokumentu, prodati ili dati na uvid trećoj strani osim kada je za to zakonski primoran. Jedina treća strana koja ima pravo zatražiti i dobiti na uvid osobne podatke o korisnicima je izvršitelj usluge kupljene putem internetske trgovine, a opet s ciljem pružanja personalizirane usluge i iskustva prilagođenog identitetu, željama i potrebama korisnika.

Korisničke podatke koje pružatelj usluge prikuplja kroz različite oblike obrazaca, formi, upitnika i anketa koristit će isključivo u prodajne svrhe, svrhe realiziranja rezervacija i svrhe pružanja od korisnika zatraženih informacija. U slučaju obavještavanja korisnika o posebnim pogodnostima i akcijama, od njega će prethodno eksplicitno i jednoznačno biti zatražena suglasnost. Pružatelj usluge se obvezuje kako pritom neće zloupotrebljavati, prodati ili javno objavljivati te podatke bez suglasnosti korisnika.

Osobni podaci u internetskoj trgovini će uključivati osobne informacije poput boravišne adrese ili adrese elektroničke pošte. Pružatelj usluge s ciljem efikasne prodajne komunikacije s korisnicima moli korisnika ga da obavijeste kada, nakon što ustupe te podatke, a potom promijeni boravište ili adresu elektroničke pošte, kao i bilo koji drugi ranije unešeni osobni podatak, pravovremeno obavijesti pružatelja usluge. To korisnici mogu učiniti pismenim putem, odnosno slanjem elektroničke poruke na adresu info@hiddenkrk.com.

Svi sudionici ove internetske trgovine su u razmijenjivanju osobnih podataka dužni slijediti načela točnosti, potpunosti i ažurnosti.
Ispunjavanjem bilo koje forme u kojoj pružatelj usluge korisnika traži njegove osobne podatke putem nekog od vlastitih kanala: internetske trgovine, službenih računa na društvenim mrežama ili u brošuri putem elektroničke pošte, korisnik garantira točnost unesenih osobnih podataka i smatra se da je suglasan s načinima i svrhama korištenja njegovih osobnih podataka od strane pružatelja usluge. U slučaju da ispuni formu i ustupi osobne podatke, a nije suglasan s navedenim, o tome mora pismeno informirati pružatelja usluge - na adresu elektroničke pošte info@hiddenkrk.com

Zaštita privatnosti podataka vrijedi trajno.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva naplata unutar internetske trgovine bit će izvršena u hrvatskim kunama.

Terećenje korisnikove kreditne kartice bit će izvršeno na temelju konverzije cijene iz HRK u valutu u kojoj je korisnik platio proizvod ili uslugu, a prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Kao posljedica prikazivanja cijena u internetskoj trgovini u međunarodnoj valuti (EUR), a vršenja naplate u lokalnoj valuti (HRK), postoji mogućnost neznatnih razlika između komunicirane cijene i iznosa na koji je terećena kartica korisnika.

Cijena je postavljena za svaki proizvod pojedinačno. Proces postavljanja cijena u internetskoj trgovini provodi se djelomično automatizirano, a djelomično ljudskim faktorom. Iako je proces postavljanja cijena podložan kontroli u svakom stadiju procesa postavljanja, postoji mala vjerojatnost nastanka greške zbog ljudskog faktora. Takve situacije su izvanredne i pružatelj usluge se unaprijed ispričava za njih i garantira kako će ulagati maksimalne napore u pribjegavanju takvih situacija.

UVJETI ISPORUKE

Ponuda internetske trgovine

Internetska trgovina nudi proizvode i usluge s ciljem pružanja jedinstvenog turističkog iskustva na otoku Krku. Ponuda je podijeljena na više kategorija prema predefiniranim kriterijima: lokacija polaska, trajanje (kompleksnost) i tematska pripadnost.

Pod lokacijom se podrazumijeva mjesto izvršavanja samog iskustva ili mjesto gdje će biti ukrcaj putnika. U određenom broju proizvoda i usluga obuhvaćene su i lokacije izvan područja otoka Krka. Ipak, i u tim će proizvodima i uslugama lokacija polazišta biti na području otoka Krka, dok su druge obuhvaćene lokacije dijelovi iste regije Hrvatske (Sjeverni Jadran i obližnje kopneno područje).

Sustav pretraživanja prema lokaciji korisniku pruža mogućnost pretraživanja ponude po sedam područja otoka Krka pri čemu svako područje pripada jednom od sedam odabranih mjesta na otoku odabranih zbog važnosti i veličine. Sedam mjesta na otoku koja su odabrana kao zasebna područja ponude internetske trgovine su: Baška, Krk, Malinska, Njivice, Omišalj, Punat, Šilo i Vrbnik.

Kriterij trajanja (kompleksnosti) određenog iskustva je vezan uz vremensko trajanje iskustva i uz broj zasebnih proizvoda ili usluga koji zajednički sačinjavaju određeni paket ili turu. Prema prethodnom kriteriju ponuda internetske trgovine podijeljena je u tri kategorije: “single activities”, “one day tours”, “full day tours” i “multi day tours”.

“Single activities” će uvijek biti zasebne usluge koje su samostalne u ponudi i same po sebi nisu paket aranžmani. Njihovo vremensko trajanje će uvijek biti manje od jedan dan, a uglavnom će se raditi o trajanju iskustva od maksimalno nekoliko sati.

“One day tours” i “full day tours” su iskustva koja traju maksimalno jedan dan, no sačinjena su od minimalno dva zasebna proizvoda ili usluge. Uglavnom će se raditi o proizvodima i uslugama čije izvršavanje traje između nekoliko sati i 12 sati.

“Multi day tours” su iskustva koja traju više od jednog dana i uključuju noćenje. Ona su uvijek paket aranžmani sačinjeni od više zasebnih proizvoda ili usluga. Ona će uvijek biti sačinjena između ostalog i od usluge noćenja i to onog broja noćenja sukladno ukupnom broju dana tog iskustva.

Internetska trgovina je prema tematskom kriteriju podijeljena na više kategorija: “nature and adventure”, “adrenaline”, “sports and fun”, “beach and sea”, “boat tours”, “gastro and wine” i “culture and history”i ostale.

U svakoj od navedenih kategorija prema temi moguće je pronaći sva iskustva koja joj tematski pripadaju, neovisno o trajanju (kompleksnosti) i lokaciji na kojoj se iskustvo odvija.

Kategorija “nature and adventure” obuhvaća avanturistička iskustva koja se odvijaju u prirodi na otoku Krku, a kombinacijom zabave, fizičkih aktivnosti, boravka u prirodi, upoznavanja flore i faune pruža jedinstveno iskustvo upoznavanja destinacije.

Kategorija “adrenaline” objedinjuje sva iskustva koja uključuju adrenalin. To su uzbudljiva iskustva koja se najčešće odvijaju u prirodnom okruženju, a korisnik uz stručno vodstvo i adekvatnu opremu doživljava osjećaj uzbuđenja, zabave, a da je pritom siguran i ne osjeća nelagodu ili bol. Ovakva iskustva u ponudi internetske trgovine su jedinstvena jer se odvijaju u prirodnim ljepotama otoka - u njegovoj unutrašnjosti i na moru.

Kategorija “sports and fun” objedinjuje sva iskustva koja su zabavna, temeljena na nekom sportu ili uključuju elemente jednog ili više sportova. Ova iskustva su namijenjena pobornicima aktivnog turizma, no za razliku od iskustava u kategorijama “nature and adventure” i “adrenaline”, ovdje će češće biti iskustva koja se odvijaju u kontroliranim uvjetima, a ne nužno u prirodi i nenaseljenim područjima. Isto tako, ova će iskustva češće biti dostupna skupinama poput djece, osoba zrelije dobi i osobama koje zbog drugih fizičkih ograničenja ne zadovoljavaju uvjete za korištenje nekih iskustava iz ponude internetske trgovine.

Kategorija “beach and sea” obuhvaća sva zabavna iskustva koja se odvijaju na plaži ili na moru. Ovo su također uglavnom fizičke aktivnosti, no zbog svoje prirode ne zahtjevaju uopće ili vrlo rijetko zahtijevaju postojanje posebne opreme, dostupna su širokoj publici (djeci, osobama zrelije dobi i osobama koje imaju fizička ograničenja).

Kategorija “boat tours” uključuje sva iskustva poput izleta i vožnji brodom i drugim plovilima koja se koriste u turističke svrhe. U okviru ove kategorije moguće je pronaći i iskustva koja nisu ograničena na otok Krk, no uvijek će polaziti s otoka Krka.

Kategorija “gastro and wine” je temeljena na gastronomskim iskustvima. Ovdje će biti moguće pronaći iskustva poput gastronomskih i vinskih tura, gastronomskih radionica i edukacija i drugih iskustava koja su inspirirana otočkom gastronomijom ili ju barem djelomično uključuju.

Kategorija “culture and history” objedinjuje sva iskustva koja su vezana uz kulturu i povijest otoka Krka. Otok Krk obiluje lokalitetima i sadržajima koji su važni za lokalnu, nacionalnu i svjetsku kulturnu i povijesnu baštinu. U ponudi internetske trgovine moguće je pronaći ulaznice za posjet tim mjestima, kao i iskustva koja su inspirirana povijesnom i kulturnom tematikom otoka Krka.

Sadržaj internetske trgovine

Internetska trgovina korisniku daje na uvid različite vrste sadržaja vezanog uz ponudu internetske trgovine nastojeći pružiti mu sve potrebne informacije prije njegove odluke o kupovini. To su sadržaji poput: video zapisa i fotografija proizvoda, informacija o trajanju i raspoloživosti iskustva, informacije o lokalitetima i mjestima izvršavanja iskustava, kratki opisi, detaljni opisi i itinerari iskustava, mape koje prikazuju mjesta izvođenja iskustava ili rute ako su u pitanju ture. U slučaju nedovoljnosti informacija, pružatelj usluge pruža korisniku mogućnost da zatraži dodatne informacije bilo kojim od službenih kanala. Korisnik dodatne informacije o ponudi internetske trgovine može zatražiti putem više različitih formi i obrazaca u internetskoj trgovini, putem elektroničke pošte, putem društvenih mreža, telefonski ili fizičkim posjetom prodajnom prostoru. Pružatelj usluge zadržava pravo da korisniku ne ustupi one informacije koje su nerelevantne za ponudu ili ako njihovo odavanje nije u skladu sa zakonom i važećim ugovorima pružatelja usluge i njegovih partnera.

Pružatelj usluge garantira kako je sav sadržaj na stranici točan, potpun i ažuran. Nadalje, pružatelj usluge garantira kako raspolaže pravima korištenja i objavljivanja svog sadržaja prisutnog u internetskoj trgovini.

Uz navedene vrste sadržaja, internetska trgovina sadrži i sadržaj generiran od strane korisnika. Pružatelj usluge garantira da su korisničke recenzije ponude internetske trgovine autentične, da su objavljene u internetskoj trgovini uz privolu korisnika i da su korisnici čije su recenzije objavljene doista iskusili ponudu koju su recenzirali.

Mogući načini rezerviranja

Mogući načini rezerviranja putem internetske trgovine su “instant booking” i “na zahtjev”.

Način rezerviranja “instant booking”

“Instant booking” način rezerviranja unutar internetske trgovine moguć je za sve pojedinačne ponude koje su raspoložive po unaprijed poznatim pravilima i okolnostima. To su slučajevi kada je korisniku poznata informacija da će određeno iskustvo biti raspoloživo prema unaprijed poznatom i korisniku prilikom rezerviranja vidljivom rasporedu u internetskoj trgovini. U tom slučaju korisnik odmah po rezerviranju zna da će se njegovo rezervirano iskustvo dogoditi i ne očekuje da mu pružatelj usluge naknadno potvrdi da će se rezervirano iskustvo i realizirati. Ovaj način rezerviranja je prisutan kod svih pojedinačnih ponuda kod kojih izvršitelj ima unaprijed definiran raspored i detalje izvršavanja iskustva. Svakoj “instant booking” rezervaciji bit će dodijeljen jedinstveni broj rezervacije po kojoj će ju biti moguće identificirati.

Plaćanje kod načina rezerviranja “instant booking”

Plaćanje kod načina rezerviranja “instant booking” se odvija odmah u trenutku rezerviranja i to jednokratno. Pružatelj usluge po nastanku “instant booking” rezervacije šalje korisniku pismenu potvrdu s detaljima rezervacije i račun na korisnikovu adresu elektroničke pošte.

Način rezerviranja “na zahtjev”

“Na zahtjev” je način rezerviranja pojedinačnog iskustva unutar internetske trgovine kod kojeg korisnik postavlja zahtjev za određenim iskustvom, no samim postavljanjem zahtjeva se ne podrazumijeva da će zahtjev automatski i biti realiziran. Razlog su ograničenja izvršitelja usluge koji zbog raznih okolnosti i specifičnosti vlastite ponude ne može predefinirati raspoloživost i detalje isporuke svoje ponude. Isto tako, “na zahtjev” je način koji se koristi u internetskoj trgovini kod onih pojedinačnih ponuda koje se izvršavaju samo u slučajevima postojanja potražnje, a nikad po predefiniranom rasporedu. Kada korisnik započne proces rezervacije “na zahtjev”, on dobiva povratnu informaciju od pružatelja usluge u kojoj se pružatelj usluge očituje o raspoloživosti zatraženog iskustva i o tome je li zahtjev moguće realizirati na način na koji je to zatražio korisnik (termin izvršavanja, veličina grupe i sve druge specifičnosti određenog zahtjeva. Svakoj “na zahtjev” rezervaciji bit će dodijeljen jedinstveni broj rezervacije po kojoj će ju biti moguće identificirati.

Plaćanje kod načina rezerviranja “na zahtjev”

Plaćanje kod načina rezerviranja “na zahtjev” se ne odvija prilikom slanja zahtjeva, već tek nakon pismene potvrde pružatelja usluge o tome da je zahtjev moguće realizirati u onom obliku u kojem je korisnik zatražio. Nakon što pružatelj usluge pismeno obavijesti korisnika o tome da je njegov zahtjev moguće realizirati (da je iskustvo raspoloživo i dostupno u zahtjevanom obliku), korisnik će dobiti i jedinstveni link koji ga usmjerava na stranicu za plaćanje u internetskoj trgovini, a gdje će već biti oblikovana jedinstvena ponuda sukladno specifičnom zahtjevu korisnika.

Ostali načini plaćanja ponude iz internetske trgovine

Kada korisnik rezervira pojedinačnu ponudu iz internetske trgovine, ali ne obavlja kompletan proces rezervacije i plaćanja kroz internetsku trgovinu, to je moguće učiniti alternativnim načinima komunikacije i plaćanja. U tom će slučaju pružatelj usluge informirati korisnika o određenom iskustvu putem jednog ili više službenih kanala komunikacije, a plaćanje će korisnik moći obaviti putem bankovne doznake ili gotovinski. Bankovna doznaka koristit će se kada korisnik ugovara rezervaciju izvan poslovnice agencije Polo Line, a gotovinsko plaćanje koristit će se kada korisnik ugovara rezervaciju fizičkim prisustvom u poslovnici agencije.

Promjene zahtjeva rezervacije

Nakon što je zahtjevana ili potvrđena inicijalna rezervacija, korisnik ima pravo zatražiti promjene detalja rezervacije. To može učiniti pismenim putem na e-mail adresu info@hiddenkrk.com ili telefonski na broj telefona 091 4856 240. Ako željene promjene zahtjeva rezervacije ne utječu na cijenu, pružatelj usluge se obvezuje kako će uložiti maksimalne napore i u komunikaciji s izvršiteljem usluge nastojati zadovoljiti željene promjene korisnika. Ako željene korisnikove promjene utječu na promjenu cijene ili znatno utječu na originalnu rezervaciju, pružatelj usluge će korisniku predložiti izmijenjenu ponudu u skladu s njegovim novim zahtjevima. Ako korisnik prihvati novu ponudu, pružatelj usluge poduzet će potrebne radnje koje će komunikacijski, financijski i u kontekstu realizacije rezervacije odgovarati novom, izmijenjenom zahtjevu korisnika.

Osobna dokumentacija

Korisnik je dužan u svakom trenutku od inicijalnog zahtjeva rezervacije u svakom trenutku kada je potrebna njegova osobna ili putna dokumentacija istu dati na uvid pružatelju usluge. To se odnosi na sve korisnike i na sve proizvode i usluge iz ponude internetske trgovine, neovisno o načinu plaćanja.

Pružatelj usluge zahtjeva osobne podatke nužne za kreiranje i oblikovanje jedinstvene ponude, za vođenje prodajne komunikacije i realiziranje rezervacije. Njih je nekad potrebno skenirati i poslati u digitalnom obliku pružatelju usluge, nekad ih je potrebno dati na uvid pružatelju usluge, a nekad samo poslati osobne podatke iz osobnih isprava pružatelju usluge kroz obrasce u internetskoj trgovini ili u nekoj drugoj pismenoj formi. Korisnik pritom odgovara za to da su isprava i svi podaci u njoj točni, potpuni i ažurni i da je isprava važeća i pravovaljana.

Pružatelj usluge nije odgovoran za gubitke, krađe i sve druge nestanke putne dokumentacije koji su se dogodili izvan fizičkog prodajnog prostora turističke agencije Polo Line. Isto tako, pružatelj usluge nije odgovoran za bilo koju mjeru koju po pitanju putne dokumentacije korisnika poduzme bilo koje nadležno tijelo ili institucija koja ima zakonsko pravo tražiti na uvid putnu dokumentaciju korisnika, oduzeti ju ili poduzeti bilo koju radnju koja je zakonski predviđena ili dopuštena (Ministarstvo unutarnjih poslova, Carinska uprava Republike Hrvatske).

UVJETI POVRATA I REKLAMACIJE

Pružatelj usluge i korisnik će sve sporove nastojati riješiti sporazumno, u dobroj namjeri i u skladu s poslovnom etikom i moralom.

Pružatelj usluge u svojim Uvjetima povrata i reklamacije definira prava i obveze pružatelja usluge i prava i obveze korisnika u slučajevima kada naplaćeni proizvod ili usluga iz bilo kojeg razloga nisu isporučeni korisniku. Isto tako, pružatelj usluge definira svoja i korisnikova prava i obveze u slučajevima kada je proizvod ili usluga isporučena, ali korisnik uslijed nezadovoljstva isporučenim upućuje pismeni prigovor pružatelju usluge.

Naplaćeni proizvodi i usluge mogu ostati neisporučeni zbog pružatelja usluge, zbog korisnika ili zbog više sile. Uzrok neisporučenja proizvoda ili usluge je uvijek samo jedan od navedena tri.

Višom silom smatraju se događaji (činjenice i okolnosti) koji su onemogućili da se dogodi izvršavanje naplaćenog proizvoda ili usluge. To su događaji koji se nisu mogli predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora ili računa između pružatelja usluge i korisnika, a nastaju izvan sfere djelovanja dvaju subjekata i neovisno o njihovoj volji i ne mogu se otkloniti ni izbjeći. To mogu biti prirodni događaji poput potresa, poplava, oluja, udara groma, odrona kamenja i sl., ali mogu biti i ljudske radnje poput ratova, nemira, napada naoružanih osoba, podmetnutih požara i slično. Ovi događaji će se smatrati višom silom neovisno o tome jesu li se dogodili pružatelju usluge, korisniku ili obje strane i time će se smatrati dovoljnim za isključenje odgovornosti za štetu.

Smatra se da je naplaćeni proizvod ili usluga ostala neisporučena zbog pružatelja usluge u onim situacijama kada naplaćeni proizvod ili usluga nisu izvršeni, a da pritom neizvršenje nisu uzrokovali niti viša sila niti korisnik.

Smatra se da je naplaćeni proizvod ili usluga ostala neizvršena zbog korisnika u onim situacijama kada naplaćeni proizvod ili usluga nisu izvršeni, a da pritom neizvršenje nisu uzrokovali niti viša sila niti pružatelj usluge.

U slučaju nezadovoljstva, negativnog iskustva ili mišljenja korisnika da pružatelj usluge nije pružio uslugu, nije ju pružio na dogovoren način ili ju je pružio samo djelomično, korisnik može uložiti prigovor. Prigovorom će se smatrati samo prigovori u pismenom obliku poslani na e-mail adresu complaints@hiddenkrk.com . Korisnik je dužan svoj pismeni prigovor uložiti u roku od 8 dana od trenutka nastanka razloga ili potrebe za prigovorom. Pružatelj usluge dužan je odgovoriti na sve pisane prigovore u zakonskom roku koji je u Republici Hrvatskoj 15 dana od trenutka primitka pismenog prigovora.

Uvjeti otkazivanja kada otkazuje korisnik

Ako je ugovor ili račun sklopljen i provedena naplata u cijelosti, a potom otkazan od strane korisnika više od tjedan dana uoči dogovorenog dana izvršavanja usluge, pružatelj usluge vraća puni iznos umanjen za transakcijske troškove.

Ako je ugovor ili račun sklopljen i provedena naplata u cijelosti, a potom otkazan od strane korisnika više od 48 sati uoči dogovorenog dana i sata izvršavanja usluge, pružatelj usluge korisniku vraća 70% plaćenog iznosa umanjenog za transakcijske troškove.

Ako je ugovor ili račun sklopljen i provedena naplata u cijelosti, a potom otkazan od strane korisnika manje od 48 sati uoči dogovorenog dana i sata izvršavanja usluge, pružatelj usluge korisniku vraća 30% plaćenog iznosa umanjenog za transakcijske troškove.

Ako je ugovor ili račun sklopljen i provedena naplata u cijelosti, a proizvod ili usluga nisu izvršeni zbog nepojavljivanja korisnika na mjestu isporučenja proizvoda ili usluge, a bez da je prethodno obavijestio pružatelja usluge o sprječenosti, pružatelj usluge zadržava plaćeni iznos u cijelosti.

U slučajevima kada je razlog otkazivanja dogovorenog proizvoda ili usluge od strane korisnika njegova želja da mu bude isporučen drugi proizvod ili usluga iz ponude pružatelja usluge u odnosu na onaj za koji je originalno sklopljen ugovor ili račun, pružatelj usluge će pokazati dobru volju i nastojanje da korisniku isporuči drugi proizvod ili uslugu sve dok je to raspoloživo, izvedivo i da nije na štetu pružatelja usluge ili izvršitelj usluge. Ove su situacije opisane u dijelu “Promjene zahtjeva rezervacije”.

Uvjeti otkazivanja kada otkazuje pružatelj usluge

U slučajevima kada ugovor ili račun otkazuje pružatelj usluge, pružatelj usluge će ulagati maksimalne napore kako bi korisniku ponudio kvalitetne alternative originalnom proizvodu ili usluzi koju nije moguće isporučiti, a sve sukladno sporazumu s korisnikom.

Otkazivanje ugovora ili računa od strane pružatelja usluge obuhvaća sve situacije kada ugovor ili račun otkazuje pružatelj usluge ili izvršitelj usluge.

Ako je ugovor ili račun sklopljen i provedena naplata u cijelosti, a potom otkazan od strane pružatelja usluge, pružatelj usluge vraća korisniku puni iznos bez da zadržava transakcijske troškove i to neovisno o trenutku otkazivanja.

Osiguranje Sukladno Zakonskim propisima, pružatelj usluge ima pravo pružati uslugu posredovanja u sklapanju ugovora o osiguranju korisnika i njegove imovine.

Nadalje, pružatelj usluge dužan je upoznati korisnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči korisniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na ugovoreni proizvod ili uslugu.

Pružatelj usluge kod organiziranja putovanja (paket-aranžmana) dužan je s osiguravateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči korisniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

Uz prethodno, pružatelj usluge dužan je i ponuditi korisniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka korisnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti te ga upoznati sa sadržajem.

Pružatelj usluge je kod organizacije putovanja ili kod pružanja usluge prijevoza korisniku dužan koristiti samo ona prijevozna sredstva u kojima su korisnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja. Isto tako, pružatelj usluge dužan je koristiti samo one ugostiteljske objekte u kojima su korisnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja.

Pružatelj usluge dužan je za svaki paket-aranžman osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade korisniku za:
-plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije izostanu usluge putovanja
-troškova koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije za povratak putnika u mjesto polaska
Jamčevina može biti u obliku police osiguranja, gotovinskog pologa ili bankovnog jamstva (garancije).

Pružatelj usluge dužan je korisniku prilikom uplate iznosa za turistički paket-aranžman izdati potvrdu o osiguranju jamčevine koja mu omogućuje neposredno ostvarivanje prava na naknadu iz stavka 1. ovog članka prema banci ili osiguravajućem društvu.

U slučaju potrebe, korisnik ima pravo na rješavanje online sporova putem Platforme za online rješavanje sporova (eng. Online Dispute Resolution) na sljedećem linku:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Zašto odabrati Hidden Krk?

Garancija najbolje cijene

Online rezervacije

Korisnička podrška

100% sigurno plaćanje

Lokalni eksperti

29 godina iskustva